Jakub Dziedzic

Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia Operacyjnego
Jest absolwentem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył także Studia Podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.
Zawodowo był związany między innymi z TAURON Obsługa Klienta, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Kierował także Małopolską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, był Zastępcą Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej i Kierownikiem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie. Pracował również w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

W obszarze jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje efektywna komunikacja z klientem, usprawnianie kanałów komunikacji oraz optymalne wykorzystanie informacji zwrotnej uzyskiwanej w kontakcie z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji. Łączy umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu z nowatorskim podejściem do obsługi klienta. Posiada doświadczenie w projektowaniu procesów, jak i tworzeniu oraz wdrażaniu autorskiej aplikacji CRM głównie dla firm z branży OZE.