Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora
Urodzony w 1963 r. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką.
Z branżą energetyczną związany od początku kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w Zakładzie Energetycznym w Krakowie w 1989 r. jako inżynier ds. sieci, a następnie pełnił kolejno funkcje Kierownika i Dyrektora Rejonu Wysokich Napięć. Był także Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki ENION.

W ostatnich latach był Dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i Departamentu Taryf, a także dyrektorem krakowskiego i tarnowskiego oddziału TAURON Dystrybucja. Brał aktywny udział w tworzeniu nowej organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce w ramach prac Zespołu Doradczego przy Ministrze Gospodarki. Zajmował się przygotowaniem kierunkowego, wielowariantowego modelu unbundlingu, wprowadzeniem firmy na rynek bilansujący oraz organizacją i rozwojem działalności sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.