Krzysztof Durkalec

Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci
Urodzony w 1970 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami gospodarczymi, prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim, prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Akademię Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Z branżą energetyczną związany od początku kariery zawodowej. Prace zawodową rozpoczynał w Elektromontażu Wrocław. Z Zakładem Energetycznym we Wrocławiu związał się w 1993 r. Pracę rozpoczął jako elektromonter automatyki i zabezpieczeń. Następnie pełnił funkcje Dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Ruchu i Starszego Mistrza ds. Ruchu. W spółkach EnergiaPro i TAURON Dystrybucja pełnił funkcje Zastępcy Kierownika Rejonu Energetycznego, a także Kierownika Wydziału Ruchu.
Od 2013 r. związany z TAURON Dystrybucja Serwis, gdzie pracował m.in. jako Kierownik Regionu Sieci Wrocław. W 2016 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja Serwis, a w 2017 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Utrzymania Sieci TAURON Dystrybucja.

Jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Był także Społecznym Zakładowym Inspektorem Pracy oraz członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność TAURON Dystrybucja.