Radosław Pobol

Prezes Zarządu
Z wykształcenia prawnik. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i nadzoru nad funkcjonowaniem spółek kapitałowych.
Od stycznia 2023 r. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 

Zawodowo był związany między innymi z Grupą Kapitałową KGHM, gdzie zajmował stanowiska Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Dyrektora Biura Zarządu i Prokurenta, a także Przewodniczącego Rady Fundacji KGHM Polska Miedź. Z energetyką zawodową związany był jako Wiceprezes Enea Operator w Poznaniu. Pracował również jako Członek Zarządu PWiK w Przemkowie, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu 2PR w Głogowie, był Wiceprezesem Zarządu Mercus Logistyka w Polkowicach, a także członkiem Rad Nadzorczych -  Centrum Badań Jakości w Lubinie, KGHM TFI we Wrocławiu i ZEW Kogeneracja.

Na początku kariery zawodowej pochłonęły go tematy i praca dla samorządu. Pracę rozpoczynał w Starostwie Powiatowym w Głogowie jako podinspektor, a następnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Sekretarz Powiatu. Był także radnym Rady Miejskiej Głogowa i radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.