Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Urodzony w 1965 r. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ekspert w zakresie rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu spółkami, zwłaszcza w obszarze finansowym.
Początki jego kariery zawodowej związane są z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, gdzie rozpoczynał pracę w 1987 r. jako pracownik naukowy. Był Dyrektorem Naczelnym krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej, Dyrektorem Finansowym Portu Lotniczego w Balicach, a także Członkiem Zarządu spółek: PBP Chemobudowa Kraków, Zakładów Metalurgicznych „Skawina” i „Emalia” Olkusz. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina”, a od 2009 r. był Członkiem Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Kopalni Soli „Wieliczka”. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego związane z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Jest wykładowcą Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Członkiem Rady Programowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest także współautorem licznych pozycji książkowych związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.