Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Waldemar Skomudek 

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora 
Dr hab. inż. Waldemar Skomudek jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studia menedżerskie w zakresie „Nowoczesne zarządzanie finansami” i  „Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem” oraz studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowość i finanse”. Pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych jako Prezes ZE Opole S.A. i Wiceprezes Zarządu EnergiaPro KE S.A. oraz Wiceprezes Zarządu w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Brał udział w tworzeniu struktury Grupy TAURON. W latach 2012-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Zajmuje się funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w krajowym sektorze energetycznym oraz zarządzaniem w warunkach konkurencji i regulacji. Jest także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji.

W latach 2016-2019 był Doradcą Zarządu TPE ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz Dyrektorem Wykonawczym ds. badań i rozwoju w TPE. Od 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej TAURON Dystrybucja.