Modernizujemy infrastrukturę elektroenergetyczną

i realizujemy projekty badawczo-rozwojowe korzystając z Funduszy UE

Twoje rozwiązanie osłonowe w 2024 roku

Praca Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Dlaczego Twoja mikroinstalacja się wyłącza?

Załatw swoją sprawę bez wychodzenia z domu

Wykonujemy usługi dodatkowe na zlecenie klienta


Komunikat dotyczący realizacji umów o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii objętych art. 184d ustawy OZE

OSD informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacji nr 37/2024 dotyczącej wykonywania zawartych umów o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii m.in. objętych art. 184d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Sprawdź

Rozwiązanie osłonowe dla klientów w 2024 roku

Przedstawiamy rozwiązania osłonowe w 2024 i zasady, jak możesz je zastosować.

Sprawdź

Zmiany do ZIWWE

Od 2 kwietnia 2024 r. TAURON Dystrybucja przyjmuje do stosowania zaktualizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (ZIWWE).

Sprawdź

Ponadumowny pobór energii biernej

Od 1 stycznia 2024 roku dla części klientów TAURON Dystrybucji wzrosła opłata z tytułu ponadumownego poboru energii biernej. 

Sprawdź


 

Brak prądu

Innowacje

Przykładamy dużą wagę do wprowadzania nowatorskich rozwiązań przyjaznych Klientom. 

Nielegalny pobór

Nielegalne instalacje elektryczne to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich najbliższych

Pytania i odpowiedzi

Masz jakieś pytania? Tu zebraliśmy sprawy, o które najczęściej pytają nas Klienci.
Grafika zawierając logotypy funduszy europejskich, województwa śląskiego, unii europejskiej oraz flagę Polski z napisem Rzeczpospolita Polska
obok herbu Wrocławia znajdującego się z lewej strony umieszczone są cztery symbole samochodów elektrycznych za którymi jest napis Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sieć dystrybucyjna

 •     Obszar działania
  57 tys. km 2
 •  Dystrybuowana energia
  51 TWh
 •   Długość linii 
      251 tys. km
 •  Liczba odbiorców
       5,92 mln