Agregat prądotwórczy

Chcesz zainstalować agregat prądotwórczy – powiadom nas o tym. Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób zgłosić nam przyłączenie agregatu.

Jak wypełnić zgłoszenie ZAP:

Zanim wypełnisz zgłoszenie, przygotuj:
  • swoje dane

  • dane budynku (obiektu), w którym planujesz zainstalować agregat,

  • dane techniczne agregatu, który przyłączasz,

  • oświadczenie instalatora (elektryka) lub projektanta,  

  • oświadczenie właściciela agregatu.

Do Zgłoszenia ZAP dołącz:

schemat połączeń agregat – sieć elektroenergetyczna TAURON Dystrybucja – jeżeli masz przyłączenie do sieci niskiego napięcia (IV i V grupa przyłączeniowa) lub masz mikroinstalację,
projekt wykonawczy zabudowy układu zasilania rezerwowego – jeżeli masz przyłączenie do sieci wysokiego i średniego napięcia (II i III grupa przyłączeniowa) lub wytwarzasz energię elektryczną (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Jeśli zgłaszasz układy, które wykorzystują automatykę SZR, do zgłoszenia dołącz:

schemat zabezpieczenia naszej sieci przed podaniem napięcia z agregatu wraz z czasami działania
Deklarację zgodności automatyki SZR z normą PN–EN 60947–6–1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe – automatyczne urządzenia przełączające”.


Pobierz dokument

Jak przekazać nam zgłoszenie ZAP

Zgłoszenie ZAP razem z załącznikami możesz nam dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
● listownie na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice,
● mailem na adres: info@tauron-dystrybucja.pl,
● osobiście do dowolnego punktu obsługi klienta.

Ważne

Jeżeli przyłączasz do sieci wewnętrznej obiektu (budynku) zespół prądotwórczy, który stanowi źródło zasilania rezerwowego (awaryjnego), musisz uniemożliwić jego współpracę równoległą z siecią elektroenergetyczną oraz wsteczne podanie napięcia na naszą sieć.  
W zależności od sposobu przełączania zasilania z sieci na agregat - ręcznie lub w układzie automatyki SZR - w instalacji wewnętrznej musisz przewidzieć (wymagania dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy przyłączeniowej):

  1. Przełączenie ręczne: przełącznik trójpozycyjny (sieć – 0 – agregat) dwubiegunowy (w układzie 1 – fazowym) lub czterobiegunowy (w układzie 3 – fazowym).
  2. Przełączenie poprzez automatykę SZR: układ automatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą załączenie obydwu obwodów zasilania do pracy równoległej (spełniający wymagania normy PN-EN 60947-6-1). Niezależnie od układu przełączania sieć – agregat należy zapewnić, aby agregat podczas pracy pozostawał całkowicie odłączony od sieci, tzn. należy odłączyć przewody fazowe oraz przewód neutralny

Uwaga

TAURON Dystrybucja nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe zaprojektowanie i zabudowanie źródła zasilania awaryjnego, w tym za prawidłowe działanie układu zabezpieczeń przeciwporażeniowych zabudowanych w obiekcie. Informujemy, że uprawniony instalator musi stosować rozwiązania techniczne, które zabezpieczą naszą sieć  przed podaniem napięcia z agregatu.