Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Agregat prądotwórczy

Chcesz zainstalować agregat prądotwórczy – powiadom nas o tym. Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób zgłosić nam przyłączenie agregatu.

Jak wypełnić zgłoszenie ZAP:

Zanim wypełnisz zgłoszenie, przygotuj:
  • swoje dane

  • dane budynku (obiektu), w którym planujesz zainstalować agregat,

  • dane techniczne agregatu, który przyłączasz,

  • oświadczenie instalatora (elektryka) lub projektanta,  

  • oświadczenie właściciela agregatu.

Do Zgłoszenia ZAP dołącz:

schemat połączeń agregat – sieć elektroenergetyczna TAURON Dystrybucja – jeżeli masz przyłączenie do sieci niskiego napięcia (IV i V grupa przyłączeniowa) lub masz mikroinstalację,
projekt wykonawczy zabudowy układu zasilania rezerwowego – jeżeli masz przyłączenie do sieci wysokiego i średniego napięcia (II i III grupa przyłączeniowa) lub wytwarzasz energię elektryczną (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Jeśli zgłaszasz układy, które wykorzystują automatykę SZR, do zgłoszenia dołącz:

schemat zabezpieczenia naszej sieci przed podaniem napięcia z agregatu wraz z czasami działania
Deklarację zgodności automatyki SZR z normą PN–EN 60947–6–1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe – automatyczne urządzenia przełączające”.


Pobierz dokument

Jak przekazać nam zgłoszenie ZAP

Zgłoszenie ZAP razem z załącznikami możesz nam dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
● listownie na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice,
● mailem na adres: info@tauron-dystrybucja.pl,
● osobiście do dowolnego punktu obsługi klienta.

Ważne

Jeżeli przyłączasz do sieci wewnętrznej obiektu (budynku) zespół prądotwórczy, który stanowi źródło zasilania rezerwowego (awaryjnego), musisz uniemożliwić jego współpracę równoległą z siecią elektroenergetyczną oraz wsteczne podanie napięcia na naszą sieć.  
W zależności od sposobu przełączania zasilania z sieci na agregat - ręcznie lub w układzie automatyki SZR - w instalacji wewnętrznej musisz przewidzieć (wymagania dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy przyłączeniowej):

  1. Przełączenie ręczne: przełącznik trójpozycyjny (sieć – 0 – agregat) dwubiegunowy (w układzie 1 – fazowym) lub czterobiegunowy (w układzie 3 – fazowym).
  2. Przełączenie poprzez automatykę SZR: układ automatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą załączenie obydwu obwodów zasilania do pracy równoległej (spełniający wymagania normy PN-EN 60947-6-1). Niezależnie od układu przełączania sieć – agregat należy zapewnić, aby agregat podczas pracy pozostawał całkowicie odłączony od sieci, tzn. należy odłączyć przewody fazowe oraz przewód neutralny

Uwaga

TAURON Dystrybucja nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe zaprojektowanie i zabudowanie źródła zasilania awaryjnego, w tym za prawidłowe działanie układu zabezpieczeń przeciwporażeniowych zabudowanych w obiekcie. Informujemy, że uprawniony instalator musi stosować rozwiązania techniczne, które zabezpieczą naszą sieć  przed podaniem napięcia z agregatu.