• AKADEMIA UDT

  Bezpieczeństwo techniczne przy realizacji budowy, 16.05.2017


  Seminarium zorganizowane we współpracy: PIP, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, TAURON Dystrybucja i gospodarz - Urząd Dozoru Technicznego, Oddział Terenowy w Gliwicach. Cel: ograniczenie wypadkowości w branżach transportowej i budowlanej związane ze zbliżeniem się do czynnych urządzeń elektroenergetycznych. 

Główne tematy seminarium

 • - Wypadki zaistniałe podczas prac wykonywanych sprzętem zmechanizowanym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych – linie kablowe i napowietrzne oraz stacje elektroenergetyczne 

  - Organizacja bezpiecznej pracy sprzętem budowlanym w pobliżu urządzeń energetycznych 

  - Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego w świetle obowiązujących przepisów 

  - Zasady konserwacji i eksploatacji, uprawnienia do obsługi urządzeń. 
 • Prezentacje z seminarium:


Wypadki przy pracy zaistniałe podczas prac wykonywanych sprzętem zmechanizowanym w pobliżu urządzeń elektroenergetyczych - linie kablowe i napowietrzne oraz stacje elektroenergetyczne

Copyright © 2017 by Jacek Czech. Niniejsza prezentacja objęta jest prawami autorskimi Jacka Czecha. Wszelkie jej kopiowanie, dystrybucja, publikacja, modyfikacja lub elektroniczne przetwarzanie, a także przesyłanie zawartości bez zezwolenia Jacka Czecha jest zabronione.

Zasady organizacji bezpiecznej pracy sprzętem budowlanym w pobliżu urządzeń energetycznych

Copyright © 2017 by Piotr Baszczok. Niniejsza prezentacja objęta jest prawami autorskimi Piotra Baszczoka. Wszelkie jej kopiowanie, dystrybucja, publikacja, modyfikacja lub elektroniczne przetwarzanie, a także przesyłanie zawartości bez zezwolenia Piotra Baszczoka jest zabronione.

Program CSR. Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy

Copyright © 2017 by Marzena Anna Wójcik. Niniejsza prezentacja objęta jest prawami autorskimi Marzeny A. Wójcik. Wszelkie jej kopiowanie, dystrybucja, publikacja, modyfikacja lub elektroniczne przetwarzanie, a także przesyłanie zawartości bez zezwolenia Marzeny A. Wójcik jest zabronione.

Bezpieczeństwo techniczne przy realizacji budowy

Copyright © 2017 by Marek Ćmiel. Niniejsza prezentacja objęta jest prawami autorskimi Marka Ćmiela. Wszelkie jej kopiowanie, dystrybucja, publikacja, modyfikacja lub elektroniczne przetwarzanie, a także przesyłanie zawartości bez zezwolenia Marka Ćmiela jest zabronione.

Galeria zdjęć

Zobacz zdjęcia