2024
2023
 • Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
 • Nowa linia wysokiego napięcia (110 KV) powstaje w Głogowie. Połączy ona dwie stacje wysokiego napięcia. Inwestycja spółki TAURON Dystrybucja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne miasta, jak również obiektów największego odbiorcy w regionie - KGHM. Pozwoli też na przyłączenie nowych mocy wytwórczych OZE. Zakończenie prac planowane jest na styczeń 2023 r.
 • Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 04127/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja Oddział w Bielsku-Białej.
 • „Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne jako element transformacji energetycznej Polski” – tak brzmiał temat konferencji, która odbyła się w Senacie RP 10 stycznia br. Konferencja została zorganizowana przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności a udział w niej wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele OSD z czterech Grup Energetycznych oraz PSE.
 • TAURON Dystrybucja rozpoczyna we Wrocławiu projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej pod kątem rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Inwestycja warta blisko 26 mln zł zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę podpisano 28 grudnia we Wrocławiu.
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że od 1 stycznia 2023 r. uległa zmianie Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obowiązująca na terenie działania spółki.
2022
2021
2020
 • Energetycy TAURON Dystrybucja zakończyli usuwanie awarii spowodowanych huraganowym wiatrem. Od nocy z niedzieli na poniedziałek spółka zanotowała ponad 14 tys. zgłoszeń dotyczących awarii energetycznych. Zarówno w poniedziałek, jak i wtorek przy usuwaniu awarii pracowało blisko 800 osób.
 • Silny wiatr na terenie Polski, połączony z intensywnymi opadami deszczu, spowodował łamanie się drzew, które przewracając się uszkadzały linie energetyczne. Od godzin nocnych TAURON Dystrybucja zanotował ponad 3 tysiące zgłoszeń dotyczących przerw w dostawach energii elektrycznej. Na południu Polski od rana pracuje ponad 800 energetyków.
 • TAURON Dystrybucja zanotował kolejny rekordowy rok w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci energetycznej. W 2019 r. przyłączył ich 30,4 tys. o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji.
 • TAURON zaprasza najmłodszych do zagrania w nową grę edukacyjną o elektromobilności „Mistrz e-auta”. Dzieci mogą wypróbować w niej swoje umiejętności w roli kierowcy samochodu elektrycznego. Grę, przygotowaną w ramach programu „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, można znaleźć na platformie edukacyjnej edukacja.bezpieczniki.tauron.pl.
 • W kwietniu dowiemy się, jakie gminy i jednostki samorządu terytorialnego zostały laureatami tegorocznej - szóstej edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”. Organizatorzy postanowili docenić uczestników, którzy w 2019 roku podjęli znaczące działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych,  przeciwdziałali powstawaniu smogu lub wspierali rozwój elektromobilności. 
 • TAURON Dystrybucja współpracuje z 32 szkołami zawodowymi z południowej Polski. W ramach sygnowanych umów  o współpracę firma ma wpływ na model kształcenia fachowców, których poszukuje dziś i poszukiwać będzie w najbliższych latach. TAURON wspiera szkoły doposażając pracownie elektryczne oraz zapewniając uczniom praktyki i staże.  
2019
2018
2017
więcej
 • 10
 • 20
 • 30
 • Aktualności na stronie