Renumeracja kodów Punktu Poboru Energii

25.09.2020
Zmienił się zapis Kodu Punktu Poboru Energii (w skrócie kodu PPE). 

Co to jest kod PPE?

Znajdziecie go Państwo na każdej fakturze. Kod PPE jest niezbędny między innymi w celu zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej. 


Dlaczego zmiana?

Nowy kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN, o następującej postaci:

(590)(3224)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K)

gdzie:
590  oznacza prefiks dla polskiej organizacji GS1,
3224  oznacza numer identyfikacyjny TAURON Dystrybucja SA nadany przez polską organizację GS1,
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10  to unikalna liczba nadana przez TAURON Dystrybucja SA dla danego PPE,
K  to cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z algorytmem publikowanym przez organizację GS1. 

Jakie przepisy mówią o konieczności zmiany?

Szczegóły zawiera Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.-  punkty od A.5.12. do A.5.20, którą znajdziecie Państwo na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd.

Od kiedy zmiana?

Zmiana kodu PPE nastąpiła 19 września 2020 r. Od tego dnia stosujemy w komunikacji 
z klientami wyłącznie nowe kody PPE, również w sprawach rozpoczętych, a niezakończonych przed terminem wejścia w życie nowego formatu.

Jak odnaleźć odpowiedni kod?

Udostępniamy Państwu na stronie https://tdppe.tauron-dystrybucja.pl/frontend/login wyszukiwarkę kodów PPE, która pomoże odnaleźć nowy format kodu odpowiadający dotychczasowemu PPE.